VZVZ beheert verschillende afsprakenstelsels en gemeenschappelijke diensten. In 2011 begon het allemaal met het LSP. Dit Landelijk Schakelpunt moest ervoor zorgen dat zorgdata in heel Nederland uitgewisseld konden worden. Door ingrijpen van de Eerste Kamer kwam het er uiteindelijk niet. VZVZ besloot door te zetten met wat er overbleef van het oorspronkelijke LSP. De organisatie is inmiddels fors gegroeid. Naast het LSP beheren ze andere afsprakenstelsels als MedMij en Koppeltaal en gemeenschappelijke diensten als Volgjezorg en het Twiin-portaal.

Toegankelijk en betaalbaar

Het is wat Boris betreft belangrijk werk, dat VZVZ verricht voor de grote uitdagingen die er liggen. “De uitdaging voor de gezondheidszorg in Nederland is het stelsel toegankelijk en betaalbaar houden. VZVZ levert een bijdrage aan de toegankelijkheid als uitvoeringsorganisatie voor MedMij.  MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Via deze PGO’s  hebben patiënten laagdrempelig toegang tot hun gezondheidsgegevens, dat helpt de toegankelijkheid van zorg. Als de afsprakenstelsels ook geen fouten meer hebben, zijn zorgverleners minder tijd aan administratie kwijt en blijft er meer tijd over voor zorgtaken. Zo draagt VZVZ dus ook bij aan de betaalbaarheid van de zorg.”

Boris de Hingh

Veelheid aan taken

De 25 mensen in zijn team doen een veelheid aan taken die je grofweg in tweeën kunt opsplitsen. De ene taak is het testen van infrastructuren van de verschillende afsprakenstelsels die VZVZ onder haar hoede heeft. Inclusief het doorontwikkelen ervan en dus ook het testen van nieuwe releases. Het andere deel van de werkzaamheden van het team omvat het acceptatiedeel van het kwalificatie- en acceptatieproces dat nieuwe deelnemers standaard moeten doorlopen. Nictiz toetst in dit proces of het systeem voldoet aan de betreffende informatiestandaard en VZVZ test vervolgens of de oplossing ook werkt. En dat is dus wat ook bij het team van Boris is belegd. Leidinggeven aan dit team vervult hem met plezier. De hoge werkdruk die zijn team ervaart, ziet hij als een uitdaging voor de komende maanden. “Mensen hebben momenteel te veel ballen in de lucht, daar wil ik graag met het team wat aan doen.”

Materie die ertoe doet

Boris werkt voor Salves sinds april 2021. Hij is in zijn werk al eerder met de zorg in aanraking gekomen en dat heeft hem gegrepen. Bij Salves is dat wederom zijn focus geworden. Werken als IT-consultant kun je natuurlijk in veel sectoren. Echter, voor de zorg werken betekent bezig zijn met materie die ertoe doet. Voor Boris is dit een heel bewuste keuze. Een die met zingeving te maken heeft. Zijn ervaring in andere sectoren neemt hij hierin mee. Het is hem opgevallen dat de zorg soms de neiging heeft om dingen wat complexer te maken dan nodig is.

Een hele klus

Maar het kán ook heel complex zijn, weet hij inmiddels. Hij vertelt over zijn eerste opdracht voor Salves, bij het Dijklander Ziekenhuis. Als testmanager was hij verantwoordelijk voor het testen van de patiëntmonitoren. Het verbinden van de nieuwe monitoren met de infrastructuur van zowel het Dijklander Ziekenhuis als Chipsoft HiX bleek een hele klus. Met de IT-specialisten van het Dijklander Ziekenhuis heeft hij die klus weten te klaren. “We hebben er veel fouten uitgehaald, voordat de monitoren werden geïmplementeerd. Daar red je dus potentieel mensenlevens mee. Dat geeft enorm veel voldoening.”

Salves

Werken bij Salves vindt hij in meerdere opzichten geweldig. “De informele sfeer, de lage, nee eigenlijk niet bestaande drempel om op iedereen af te kunnen te stappen: er is weinig hiërarchie. Daarnaast heerst er een sfeer van ‘work hard en play hard’: hard werken aan serieuze opdrachten om daarna samen zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Ik houd daarvan.”