Begeleiden van testers conform de AVG

Andi vertelt: “In dit project werk ik nauw samen met de projectmanagers. Zij zorgen voor het voorbereidende werk: ze spelen testers vrij en verzorgen de communicatie met de IT-leveranciers. Omdat de werkdruk hoog is en veel analisten het testwerk naast hun normale werk doen, is het al een uitdaging om tijd vrij te maken. Wanneer een testomgeving klaarstaat, begeleid ik de testers met de opbouw van testscripts en het daadwerkelijke testen van de verschillende applicaties. Denk hierbij aan het ERP-systeem van AFAS, de personeelsplanningsapplicatie van Intus en Zenya, een softwareapplicatie voor kwaliteits- en risicomanagement. Ik test deze applicaties dus niet zelf. Dit omdat security hoog in het vaandel staat en we de AVG-richtlijnen strak volgen. Het gaat immers om persoonsgegevens. Alleen de juiste mensen met de juiste rechten en rollen mogen dit werk op zich nemen.”

Koppelingen maken met een ESB

Andi: “Ook verzorg ik de koppeling van applicaties met de ICT-omgeving van Dicoon. Met een Enterprise Service Bus (ESB) kunnen deze eenvoudiger met elkaar communiceren. In overleg met de stakeholders wordt er een functioneel ontwerp gemaakt. Hierin staat hoe de koppelingen tussen de ESB en de applicaties technisch werken. Welke gegevens zijn nodig om acties uit te lokken? Wanneer dit af is, ga ik aan de slag met het schrijven van testcases en hun uitvoer. Dit proces doorlopen we voor elke applicatie die gekoppeld wordt aan de ESB. Voor mij is dit een leuke uitdaging. Daarnaast vind ik het interessant om met alle verschillende stakeholders de testen tot een goed einde te brengen. Ik begeleid de uitvoerder en noteer nieuwe bevindingen om deze vervolgens door te spelen aan de juiste partij. Goede communicatie is essentieel: wat wordt er precies bedoeld en hoe gaan we dit regelen?”

Testen van GLIMS

Dat goede communicatie belangrijk is, merkt Andi ook bij de testvoorbereiding van het laboratoriuminformatiesysteem GLIMS. “Omdat het project drie verschillende ziekenhuislaboratoria omvat, is eenduidige communicatie een uitdaging op zich. Iedereen denkt anders. Ik probeer de onderste steen boven te halen en helder te krijgen wat er exact nodig is. GLIMS functioneert als het kloppende hart in ieder ziekenhuislaboratorium. Het testen van GLIMS is zodoende het grootste IT-project voor Dicoon. Wanneer de losse functionaliteiten zijn getest, starten we met de ketentesten. Dit wordt spannend, omdat er veel systemen worden aangeraakt. De resultaten moeten foutloos naar de juiste instantie of persoon worden doorgespeeld. Dit is een behoorlijk technische operatie. Mijn doel is pas bereikt op het moment dat alle software binnen Dicoon veilig en foutloos functioneert in de nieuwe centrale omgeving.”