De uitgangssituatie

In de loop van de tijd werd de IT-omgeving bij de corporatie complex. Als de IT-organisatie changes wilde doorvoeren, dan was lang niet altijd meer duidelijk hoe alles gebouwd was en hoe bepaalde applicaties met elkaar vervlochten waren.

Bij de Alliantie bestond de wens om een ICT-landschap te hebben dat snel en wendbaar kan inspelen op veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld als gevolg van innovaties of wijzigingen in de klantvraag.

Een digitale omgeving die ook samenwerking beter mogelijk zou maken. Bij die samenwerking gaat het zowel om de communicatie tussen medewerkers en klanten, zoals bewoners, maar ook om de interactie tussen de Alliantie en de leveranciers. Denk bij dat laatste aan bijvoorbeeld aannemers. Verder moest de organisatie digitale innovaties sneller kunnen adopteren. Dit alles om collega’s efficiënter en vooral ook klantgerichter te laten werken.

Het proces

De Alliantie koos voor een ‘Greenfield-benadering’. Het team van de corporatie wilde niet uitgaan van de bestaande situatie, maar beginnen met de vraag hoe het applicatiehuis eruit zou moeten zien, als werkelijk vanaf nul gestart zou kunnen worden. Over die vraag bogen zich niet alleen de interne architecten, maar ook Salves.

Victor Verburg, Test Consultant bij Salves Midden, is al vanaf het begin betrokken bij het project. “Het gebeurt lang niet altijd dat testers al bij de eerste ontwerpschetsen mee kunnen denken. Dit, terwijl we juist dan een heel belangrijke bijdrage kunnen leveren door bij elke stap de kwaliteit van de te bouwen omgeving op de agenda te zetten. Bij de Alliantie is die betrokkenheid er continu.” Verburg herinnert zich die eerste stappen in het proces. “Er was een visie, maar toen moest aan de hand van een Proof of Concept blijken of de gekozen oplossingen ook werkelijk samen konden werken.”

Gekozen werd voor een applicatiehuis dat uit verschillende lagen bestaat, met een integratiehub als hart. Deze laag haalt als een middleware-omgeving data uit databronnen en vertaalt die naar onder meer dashboards.

Naast modernisering van de IT-omgeving wilde de Alliantie ook zoveel mogelijk IT-capaciteit insourcen. En ook zelf voor een groot deel tekenen voor de ontwikkeling en het beheer van de stack.

vlnr: Barend Nagtegaal, Ewout Stolwijk en Victor Verburg

De praktische invulling

De Alliantie begon het ontwerpproces weliswaar vanuit een ‘Greenfield-scenario’, maar de organisatie is natuurlijk geen startup. Het dagelijkse werk met een forse IT-load moest gewoon verder gaan.

“Er is een periode geweest waarin we spraken over het Huidig Applicatie Huis, dat in de wandelgangen HAH heette, naast het NAH: het Nieuwe Applicatie Huis,” blikt Verburg terug. “De werkwijze die we hanteerden zorgde ervoor dat de teams steeds beter gingen samenwerken en dat we inmiddels alleen nog spreken van een applicatiehuis.”

Kennis borgen

Terugkijkend kan gezegd worden dat de Alliantie een moedig besluit nam door uit te gaan van een ‘Greenfield-scenario’ en niet alleen de IT in huis te halen, maar ook door zowel de omgeving als de applicaties zelf te ontwerpen en bouwen. “Binnen de corporatiesector is deze manier van werken zeker niet gebruikelijk,” weten de specialisten van Salves. “Maar de Alliantie deed dit wel vanuit een duidelijke visie. Ze wilden wendbaarder zijn en sneller op veranderingen kunnen inspelen.”

Om die wendbaarheid ook naar de toekomst te borgen, draag Salves kennis over aan interne medewerkers van de Alliantie. Barend Nagtegaal, directeur Salves Midden en Zuid: “Bij de gekozen opzet hoefde de Alliantie niet meteen alle kennis zelf in huis te hebben. Maar nu de projectonderdelen overgaan in beheer wil de organisatie wel intern de kennis en kwaliteit borgen.” Salves speelt nadrukkelijk een rol bij de overdracht van die kennis op de interne medewerkers. “We doen dat onder meer in de vorm van trainingen.”

Eerste ervaringen

Wat zijn de eerste reacties van huurders en partners op de al opgeleverde frontend-applicaties? Ewout Stolwijk, Team Lead IT bij de Alliantie: “We krijgen beslist positieve feedback van gebruikers en partners.” Volgens Victor Verburg (Salves) is de Alliantie nu onder meer beter in staat de services te bieden die de huurders willen.

Samenwerking Salves

Voor Barend Nagtegaal (Salves) gaat het bij de samenwerking met de corporatie om een mooi project. “Zoals gezegd zijn we al vanaf het eerste begin betrokken bij het ontwerp, de bouw en de implementatie van de nieuwe IT-omgeving, dat is best bijzonder.”

Maar daarnaast is het zo dat Salves de enige externe partij is op het gebied van testing en kwaliteit. “Dat is niet altijd het geval. Het brengt met zich mee dat we met een team van vijf eigen mensen daadwerkelijk op veel aspecten kunnen meedenken met hen als opdrachtgever.” Nagtegaal omschrijft de samenwerking daarom ook zonder aarzeling als een echt partnership. “De Alliantie is voor ons meer een partner dan een klant.”

Ewout Stolwijk (de Alliantie) herkent zich in dit beeld. “Ik werk nu drie jaar bij de afdeling IT van de Alliantie en heb eigenlijk vanaf het begin te maken met Salves.” Er is, volgens de Team Lead, op zowel het persoonlijk vlak als op de inhoud een klik met de professionals van Salves. “We partneren echt; ik bedoel daarmee dat we gezamenlijk zowel de belangen van Salves als die van de Alliantie willen dienen. Zo zoeken we continu naar een win-win situatie.”