OUTCOME VS. OUTPUT

In grote delen van de wereld bestaat nog een sterk hiërarchische gelaagdheid waarin leiders willen controleren. Ze houden verantwoordelijkheid graag bij zichzelf en vertellen anderen wat en hoe ze dingen moeten doen oftewel; ze sturen op output. Dat creëert taakgerichte mensen die niet meer zelf op zoek gaan naar verbeteringen en innovaties.

Bij leiders die sturen op outcome ligt de focus op het creëren van maximale waarde. Leiders die gezamenlijk willen kijken naar hoe wensen of kansen omgezet kunnen worden in oplossingen, zorgen voor een gedeeld eigenaarschap van een idee. Daardoor groeit het verantwoordelijkheidsgevoel voor de verdere invulling. Dit zorgt voor meer ruimte en vrijheid om met creatieve oplossingen te komen de ontplooiing van de maximale potentie van mensen.

LIBERATING STRUCTURES ALS HULPMIDDEL

In veel omgevingen waar wordt overgestapt van traditionele naar meer agile/lean methoden, hebben leiders vaak hulp nodig om zelf ook de transitie te maken van sturen op output naar sturen op outcome. Liberating Structures (LS) is uitermate geschikt om daarbij te helpen. Met LS help je ze door inzicht te creëren. Inzicht in wat mensen zoeken, wat ze kunnen en welke kansen er liggen. Door deze potentie te benutten, kan je makkelijker sturen op outcome en vice versa.

HOE PAS JE LIBERATING STRUCTURES TOE?

Met LS kan je in een gecontroleerde omgeving ruimte creëren voor samenwerking, door een simpele set aan regels mee te geven. Iedereen wordt betrokken en er wordt binnen een timebox gewerkt naar een outcome. Deze outcome is door de leider zelf benoemd, maar alle deelnemers denken mee over het ‘hoe’. Pas te allen tijde op voor het ‘overcontroleren’ van de leider of facilitator; voorop staat dat mensen in een veilige omgeving hun volle potentieel kunnen benutten door in staat te zijn altijd en overal deel te kunnen nemen.

MAAR HOE BEGIN JE EIGENLIJK?

Begin met het specifiek vragen aan de leiders welke outcome ze wensen. Op basis daarvan kun je een passende structuur vinden;
Vraag vervolgens hoeveel tijd ze willen spenderen om te proberen of iets werkt. Stel voor om dit te doen, om inzicht te geven in waar je staat en de groep in staat te stellen vooruit te gaan.
Kijk naar wat deze LS voor outcome kan genereren. Is dit wat je wilt? Zodra dit duidelijk is, kun je met de menukaart van de LS-website makkelijk de geschikte structuur vinden.

BETERE OUTCOME: COMBINEER AGILE EN LS

Sturen op outcome is iets wat we ook kennen vanuit Agile werken. Het doel is zowel bij Agile als bij LS het maximaliseren van waarde. Agile stelt kaders in termen van tijd en resources, het resultaat kan op verschillende manieren worden ingevuld. Deze gecontroleerde omgeving zien we ook bij LS, in de vorm van tijd (timebox) en resources; hoe deel ik mijn groepen en ruimtes in? Waar Agile wat minder specifiek is in hoe je controle distribueert naar deelnemers of groepen, kan je de structuren LS gebruiken om ruimte voor innovatie te maken. Zo kun je Agile en LS prima combineren. Ook in Agile is het vaak een proces om van output naar outcome te transformeren. Hier is het tevens van belang om de leiders mee te krijgen. Met verschillende LS kan je ze deze toegevoegde waarde eenvoudiger laten zien.

Hoe ik in de praktijk heb ervaren Agile en LS te combineren, leg ik in mijn laatste blog uit. Hier ga ik ook verder in op mijn persoonlijke ervaringen bij het toepassen van LS in mijn opdracht, hoe ik de ruimte zie ontstaan voor innovatie en hoe mijn omgeving reageert op het toepassen van deze technieken.