AGILE IN DE PRAKTIJK

Niet werken zoals verwacht of werken zonder direct resultaat, ook in de afgelopen Salves Agile Meetups kwamen deze welbekende praktijkvoorbeelden regelmatig naar voren. Agile werken roept nogal wat op. Daarnaast bleek tijdens onze Meetups dat er behoefte is aan praktijkgerichte trainingen die niet van dé ideale Agile omgeving uitgaat. Vragen die we krijgen zijn: Hoe ga ik om met een organisatie die slechts deels (afdeling of framework) de Agile transitie heeft doorlopen? Welke testtools kan ik gebruiken of hoe kan ik de kwaliteit bewaken in een (niet volledige) Agile omgeving?

AGILE INNOVATION TEAM

Na meerdere brainstormsessies hebben al deze vragen ertoe geleid om het Agile Innovation Team op te richten. Zes man sterk, met elk hun ervaringen in het werken in Agile organisaties en teams. De motivatie is om Agile en testen beter toepasbaar te maken zonder op Agile en kwaliteit in te leveren. Een van de belangrijkste activiteiten van dit team is het ontwikkelen van de Salves Agile Quality workshop. In deze workshops delen we ervaringen, gaan we discussies aan en proberen vastgeroeste ideeën en teams te vernieuwen. Deze workshops focussen zich vooral op praktische toepassing van de theorie. Onze bevindingen en vernieuwingen zorgen voor een betere toepassing van de Agile gedachte, leveren handvatten om uitdagingen uit de praktijk tegemoet te treden en dagen Agile teams uit om te blijven innoveren.

SALVES AGILE QUALITY WORKSHOP

Iedere organisatie is uniek. Hetzelfde gaat op voor de vereisten van producten en services. Een standaard workshop ontwikkelen is om die reden volgens ons niet mogelijk en wenselijk. Daarom maken we onze workshops modulair en richten we deze in op specifieke vragen. Op deze manier is geen enkele workshop hetzelfde, maar kunnen we juist goed de vinger op de zere plek leggen. Onderwerpen die in workshops voorbij komen zijn onder andere tooling, Agile transitie en hoe de kwaliteit te borgen in Agile omgevingen. We richten ons nadrukkelijk op de Agile gedachte en kwaliteit (testen). Naar ons idee is het op de goede manier borgen van de kwaliteit in een Agile omgeving onlosmakelijk verbonden met de volwassenheid en toepassing van de Agile gedachte als geheel. Agile is uiteindelijk een mindset die zich in praktijk heel divers kan manifesteren en zich continu incrementeel innoveert. Een mantra dat wij ook als Agile Innovation Team hanteren en toepassen.

AGILE DEV WEST – LAS VEGAS

Het IT is inmiddels gestart en de eerste workshop bij een grote klant staat op de planning. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, onszelf steeds verder te ontwikkelen en klanten zo goed mogelijk te helpen, investeren het innovatieteam en Salves in de kennis en kunde van het innovatie team. Dit middels het volgen van verschillende trainingen op gebied van Scrum, Agile, DevOps, tooling, en meer. Daarnaast zijn we aanwezig op de belangrijkste Agile Test conferenties. De eerste daarvan is de Agile DEV West van 3-8 juni in Las Vegas. De kennis die we daar opdoen delen we onder andere met onze collega’s op één van de Salves kennisdagen, maar ook via Linkedin en blogposts. Al met al een mooie start van dit innovatie team en we gaan er voor om de komende tijd de Agile Utopie voor iedereen een stapje dichterbij te laten komen!