Iedereen kent het wel: een veelvoud van overleggen waar geen einde aan lijkt te komen. Er is een voorzitter, een vooraf opgestelde agenda en punt voor punt wordt de agenda afgewerkt. Input van aanwezigen is minimaal en het is vooral zenden. De uiteindelijke opbrengst? Minimaal. Ook binnen bedrijven met een Agile/Scrum werkwijze zijn er vaak nog overleggen die niet ‘Agile’ zijn, tot de Scrum events aan toe. De vraag die wij ons stelden; kan dat niet anders? Uiteraard! Voor de eerste agile meetup van 2018 organiseerden we daarom een lean borrel.

LEAN BORREL IN PLAATS VAN COFFEE

De lean borrel is onze variant op het lean coffee concept. De enige verschillen zijn het tijdstip en de gekozen versnapering. Verder volgen we volledig het concept van lean coffee. Maar wat is dan precies lean coffee? Het is een energierijke bijeenkomst zonder agenda en waar democratisch ingebrachte onderwerpen worden besproken.

Voor deze eerste lean borrel was het onderwerp Agile. Na de introductie en uitleg over het concept van een lean borrel, schreef iedereen op post-its onderwerpen om te bespreken. Een actieve deelnemer is een bijdragende deelnemer; daarom pitcht iedereen vervolgens ook zijn eigen inbreng.. Nadat alle onderwerpen voor iedereen duidelijk waren, plaatsen we deze op ons Kanban board en bepalen de deelnemers de prioriteit van de onderwerpen via dotvoting.

salves-agile-meetup-waarde-en-refinement-van-de-agile-monitor 1

Met rondes van zes, drie en dan weer drie minuten bespraken we ieder onderwerp. Met een roman vote (duim omhoog, opzij of naar beneden) beslisten we eenvoudig of verdere discussie gewenst was. Na ieder punt schreven we een conclusie of actiepunt op. Bij ons bespraken we in ongeveer 90 minuten zeven van de negen geprioritiseerde punten. Daarbij hadden we voor een aantal punten alle rondes nodig, maar waren andere al na 1 ronde klaar. Uiteindelijk hebben we door de actieve deelname en enthousiaste deelnemers veel van elkaar kunnen leren en hadden we aan het eind nog energie over!

LEAN BORREL VOOR… ALLES?

Is er een conclusie van deze agile meetup? Lean borrel/coffee is een laagdrempelige structuur voor overleggen, waarbij iedereen betrokken is en veel van de problemen van traditionele overleggen zijn opgelost. Het enige wat ik me afvraag is, waarom we deze nieuwe manier nu pas kennen! De toepassing van het lean borrel (of lean coffee) concept is mogelijk voor allerlei overleggen, van scrum events tot directie overleg. Is het de enige overlegstructuur die je moet gebruiken? Uiteraard niet, maar het is wel een goede tool om te kennen en toe te passen! Probeer het ook eens!

Wil je meer weten over lean coffee? Of heb je interesse om zelf een lean coffee/borrel te organiseren? Bekijk de onderstaande video of de infographic.

salves-agile-meetup-waarde-en-refinement-van-de-agile-monitor 2