Meer scrum, minder testen

Ashwien was in een eerdere baan actief als test consultant. Hij vertelt: “Ik werkte in die rol nauw samen met de developers. Ik kon meekijken, meedenken en meer leren over hoe een product werd ontwikkeld. Wanneer een scrum master op vakantie ging, nam ik zijn werkzaamheden op een natuurlijke manier over. Ik vind het leuk om mensen te motiveren en te overtuigen, maar ook om te coachen en mijn kennis en ervaring met anderen te delen. Toen kreeg ik de kans om een scrum team op te zetten. Dit beviel heel goed, waardoor ik me verder wilde ontwikkelen op dit vlak. Op dat moment kwam Salves om de hoek kijken. Dat was leuk, omdat ik daar mensen ken en weet dat ze een Agile Innovation Team hebben. Het was een heel eerlijk gesprek: ze wilden voor mij op zoek gaan naar een passende scrummasterrol, maar gaven ook aan dat het een paar maanden kon duren. Dat durfde ik wel aan. Al na drie maanden konden we mijn ambitie verwezenlijken. Ik kon starten bij Rijkswaterstaat.”

Geleidelijk werken naar een stabiel, enthousiast team

Ashwien vervolgt: “Het team waar ik startte en nu nog werk, is een team van platformmanagers en een SDM. Zij zorgen ervoor dat platformen, zoals het integratieplatform, het Business Intelligence-platform en het Geo/Gis-platform blijven werken. Dit team wisselt kennis uit, stelt jaarplannen op en voert overkoepelende werkzaamheden uit over alle platformen. Aan mij werd de vraag gesteld om te kijken wat ik als verbeterpunten zag in het team om vervolgens hiermee aan de slag te gaan. Zo was de motivatie in het team laag, werden retrospectives als saai ervaren en gingen er binnen korte tijd een aantal teamleden weg. Het moest weer een stabiel, enthousiast team worden.” Ashwien ging het gesprek aan met de teamleden om hun verwachtingen helder te krijgen. Wat bleek? Ze hadden al veel scrum masters gehad die te snel vooruit wilden. Ze hadden wel behoefte aan verbetering, maar wilden geleidelijk veranderingen doorvoeren. Daarom startte Ashwien zijn eerste maanden met observeren. Hoe werkt het team, waarom doen ze dingen op een bepaalde manier?

Verbeterpunten aanpakken

“Ik heb daarna een plan opgesteld”, vertelt Ashwien. “In dit plan heb ik de grootste verbeterpunten uitgelicht. Een voorbeeld is de refinement sessie. User stories moesten duidelijker geformuleerd. Wat is het doel en welke waarde gaat de user story opleveren? Ik heb een template voor de user stories gemaakt, zodat de teamleden zaken op dezelfde manier aanleveren. Zo is het voor iedereen helder wat er in de user story beschreven wordt. Een volgende stap is dat het team beter wordt in pokeren (het inschatten van tijd) door user stories op te splitsen totdat ze behapbaar zijn en geen afhankelijkheden hebben. Die gesprekken moeten zelfstandig in het team gevoerd worden tijdens een refinement. Of neem reviews: deze werden soms achterwege gelaten. Ik ben van mening dat je die per definitie moet doen. Je moet belanghebbenden binnen het project kunnen vertellen wat je de afgelopen sprint gerealiseerd hebt en wat niet. Dit is een belangrijk feedbackmoment. Het helpt het team vooruit om het uiteindelijke doel te behalen.”

Het team van Ashwien is inmiddels een jaar verder. “Ik krijg veel positieve feedback”, zegt hij. “Iets wat ik laatst hoorde, is dat ik door middel van energizers essentiële meetings leuk weet te maken door de veilige omgeving die ik gecreëerd heb. Retrospectives hebben een andere dynamiek gekregen en zijn minder eentonig. Wanneer er nieuwe teamleden bijkomen, ervaren ze direct een gevoel van vertrouwen. Het is een vriendenteam geworden waarin eerlijkheid en respect centraal staan.”