Over op Microsoft Dynamics 365

De werkzaamheden van Wouter vallen onder het zogenaamde Lighthouse project. Hij vertelt: “Dit project is zeer omvangrijk en kent meerdere strategische onderdelen. Ik ben actief binnen het onderdeel digitale transformatie. Eneco digitaliseert het klantcontact steeds verder en IT-systemen worden versimpeld om één klantbeeld te creëren. Door deze veranderingen en bijbehorende nieuwe processen, is er een nieuwe CRM-omgeving nodig. Dat werd Microsoft Dynamics 365. Omdat alle Microsoft systemen nieuw zijn voor mij, is dit een ontzettend leerzame klus. Denk bijvoorbeeld aan het werken met Azure DevOps, testautomatisering met Visual Studio en natuurlijk Dynamics zelf. Ook zijn er andere applicaties en leveranciers aangesloten op Dynamics. Deze worden binnen de keten geïntegreerd en geautomatiseerd getest.”

Wouter van Praag (rechts)

Testautomatisering om handmatig testen te voorkomen

Inmiddels werkt Wouter dagelijks aan testautomatisering met de testtool Tosca. Wouter: “De business bepaalt wat de meeste prioriteit heeft. Doordat ik fulltime met testautomatisering bezig ben, hoeven zij de testen niet keer op keer handmatig uit te voeren. Dat scheelt veel tijd. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de smoke testen, regressietesten en de testdata. Ik vind het leuk dat ik de klant kan helpen met de wat technischere aspecten van het testvak. Ik verstuur bijvoorbeeld massaal e-mails of API’s op de achtergrond en gebruik de standaard importeerfunctionaliteit van Dynamics om lijsten met geanonimiseerde klantdata in te laden.”

Analyse van gefaalde tests en rebuilds

Door testcases te automatiseren krijgt Wouter elke dag een beeld van het CRM-systeem. Deze scenario’s kunnen ook meerdere keren op een dag gepland worden uitgevoerd. Wouter: “Mijn scenario’s staan ’s ochtends ingepland. Als ik gefaalde scenario’s ontdek, analyseer ik deze. Komt het door wijzigingen in het systeem, of bijvoorbeeld door wijzigingen binnen Dynamics vanuit Microsoft zelf? Af en toe hebben we ook een rebuild: het hele systeem wordt dan leeggehaald en opnieuw opgebouwd. Het leuke is dat er meerdere Salvessers binnen Eneco werkzaam zijn. Sommigen automatiseren ook Microsoft Dynamics systemen. Hierdoor kunnen we delen van testen generiek bouwen en vervolgens met elkaar uitwisselen. Daarnaast zitten we ook in een Eneco Tosca community, waarin we samen met medewerkers en partners van Eneco kennis en ervaring delen.”

Iedereen kan testen starten

Wouter vervolgt: “De geautomatiseerde testscenario’s draaien nu dagelijks in een pipeline, daar ben ik best trots op. Er wordt ook steeds vaker naar gevraagd: kun je helpen met testautomatisering om aan te geven wat de status van het systeem is? Het mooie is dat collega’s ook zelf die testen kunnen starten. Ze zijn niet meer afhankelijk van mij. Natuurlijk moeten de testscenario’s wel onderhouden worden. De komende tijd leid ik daarom ook twee mensen op die mijn werk gaan overnemen. Zo blijft ook straks alles stabiel doordraaien.”