Aansluiten bij de praktijk

Testen heeft als doel om het zorgalarmeringssysteem volgens verwachting van de zorgmedewerkers en zo verfijnd mogelijk aan te laten aansluiten bij het werkproces. Daarom is het belangrijk dat de zorgafdeling van begin tot eind nauw betrokken is bij de inrichtingskeuzes, het testen en de implementatie. Immers, de verpleegkundigen kennen de processen op de werkvloer het best. Daarom kunnen zij, beter dan wie dan ook, bepalen wat er in welke situatie moet gebeuren: welke zorgverlener wordt in welke situatie en in welke volgorde opgeroepen?

Goede beschrijving van de inrichting van het systeem

Testen biedt meerwaarde op verschillende fronten. In de eerste plaats zul je grondig moeten beschrijven wat het systeem in welke situatie doet. Die beschrijving van de inrichting is essentieel als je later nog eens iets wilt aanpassen of als er onverhoopt een storing plaatsvindt die snel moet worden opgelost. De beschrijving van de inrichting vormt bovendien een prima handleiding om (nieuwe) verpleegkundigen in te werken. Iedereen moet immers goed begrijpen hoe het alarmeringssysteem werkt.

Risico’s in kaart

Ten tweede zijn testers specialisten in het identificeren en mitigeren van risico’s. Gedurende de realisatie kijkt de tester daarom altijd vanuit het oogpunt van productrisico’s naar de oplossing en weet deze helder te benoemen. Hij kijkt ook kritisch mee bij het ontwerp en kan vaak in de ontwerpfase al risico’s aanwijzen die je met enkele ontwerpaanpassingen kunt mitigeren. Door deze kritische blik wordt niet alleen het zorgalarmeringssysteem zelf veiliger, de discussies die hierdoor ontstaan verhogen ook het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen in het project.

Terugkoppeling bevindingen naar de leverancier

Als het systeem is bedacht en ontworpen, wordt het gerealiseerd op een acceptatieomgeving. Op dat moment kan worden aangetoond dat de oplossing volledig en juist werkt. Kortom, pas dan begint het testen zelf. Ieder scenario wordt nagebootst. Alle afwijkingen die de tester daarbij tegenkomt, legt hij vast in een bevindingensysteem: wat gebeurt er precies en hoe vaak gebeurt dit? Sommige bevindingen kunnen worden weggenomen door een andere configuratie, andere betreffen fouten of bugs in de software die door de leverancier moeten worden opgelost. Door alle bevindingen gestructureerd vast te leggen, is er in een vroeg stadium inzicht in de kwaliteit van de oplossing en krijgt de leverancier meer handvatten om de gevonden fouten te herstellen. Hij ziet duidelijk wat de gevolgen van zo’n afwijking in het systeem zijn.

Alarmeringsketen testen

Als alle oplossingen zijn geïntegreerd en aantoonbaar werken op de acceptatie-omgeving, kan het systeem worden geïmplementeerd op de productie-omgeving. Op dat moment wordt expliciet en volledig getest of alle alarmeringsketens werken. Werken de verpleegoproepknoppen in de patiëntenkamers? Is de wifidekking op de hele afdeling goed? De alarmen vanuit elke kamer en vanaf elk medisch apparaat dat wordt aangesloten, moeten natuurlijk wel bij de verpleegkundigen aankomen.

Neem de regie, investeer in testen

Wil jij zeker weten dat jouw zorgalarmeringssysteem in iedere situatie dat doet wat jij denkt dat het doet? Reserveer dan voldoende tijd voor het testen. Maak gebruik van de kennis die er is in de markt. Want je kunt als ziekenhuis zelf het wiel uitvinden, maar andere huizen zijn je al voor gegaan. Sommige van de huizen hebben gebruikgemaakt van de expertise van Salves. Daardoor kennen wij veel van de systemen en de eigenaardigheden erin. We hebben ook een goed beeld van de processen op de werkvloer van een verpleegafdeling. En wij kunnen de oh zo noodzakelijke schakel zijn tussen de gebruikers van het systeem en de leverancier.

Meer weten? Neem contact op voor toelichting op de cases en het maken van een afspraak.