Verlaging van werkdruk, verhoging van zorgkwaliteit

Slimme zorgalarmering is een enorme sprong vooruit ten opzichte van de ouderwetse verpleegoproepsystemen die met piepers werkten. Toen kregen alle verpleegkundigen van een afdeling alle alarmen op hun device. Er werd wel onderscheid gemaakt tussen noodoproepen, zoals reanimatie en patiëntoproepen, maar daarmee hield het wel op. Een verpleegkundige kon niet zien of een patiënt ‘op de knop drukt’ voor een glaasje water of omdat de pijn plotseling toeneemt. De huidige systemen maken dat onderscheid wél, zodat de workflow anders kan worden ingericht. Een kussen dat op de grond is gevallen kan immers ook worden opgeraapt door een verpleegassistent. De belofte is dat daarmee de werkdruk van verpleegkundigen wordt verlaagd en de kwaliteit van zorg verhoogd.

 Complex project met veel stakeholders

Die belofte wordt alleen waargemaakt als alles 100 procent goed werkt. De praktijk is echter dat je makkelijk het overzicht verliest gezien de vele configuratiemogelijkheden en opties om te integreren met andere systemen. Niet alleen de integraties en systemen zelf zijn complex, je praat ook nog eens met verschillende partijen die allemaal een onderdeel van het project realiseren: technisch specialisten van informatiemanagement, specialisten van medische technologie, ICT-leveranciers en projectmanagers van het bouwproject. Het is niet eenvoudig om al die verschillende invalshoeken en belangen goed bij elkaar te brengen.

Denk goed na over de inrichting

Daar komt bij dat de inrichtingsmogelijkheden eindeloos zijn. De eerste vraag die je moet beantwoorden is: hoe richt je het systeem zo in dat het goed past bij de zorgprocessen op de werkvloer? Hoe vind je het midden tussen tijdig alarmeren en teveel alarmen waardoor alarmmoeheid ontstaat? Wanneer zet je het alarm door naar de volgende in de escalatieketen, zodanig dat je niet naar te veel zorgmedewerkers tegelijk alarmeert, maar patiënten ook niet te lang hoeven wachten? Het succes van slimme alarmering valt of staat met de inrichtingskeuzes die je maakt. Neem hier daarom goed de tijd voor.

Wat gebeurt er in uitzonderingssituaties?

Als het systeem goed is ingericht, moet het vervolgens door en door worden getest. Want de zogenaamde ‘happy flow’ zal best goed werken Maar wat gebeurt er in uitzonderingssituaties? Als er bijvoorbeeld meerdere alarmen uit verschillende bronnen binnenkomen terwijl de verpleegkundige op hetzelfde toestel een telefoongesprek voert? Of wat gebeurt er met het alarm als er geen verpleegkundige aan de patiënt is toegewezen? Er zijn veel situaties die vanuit de software gezien niet voor de hand liggend zijn, maar die toch vrijwel dagelijks voorkomen omdat er nu eenmaal honderden tot soms wel duizenden alarmen per dag zijn. Je kunt je dus afvragen in hoeverre situaties die het systeem bestempelt als uitzonderingen, ook echt uitzonderingen zijn als ze meermaals per week voorkomen. Juist daarom is het zo belangrijk om álle paden van de alarmeringsketen inzichtelijk te maken en te testen.

Wat gebeurt er als onverhoopt iets uitvalt?

Een derde aandachtspunt zijn de niet-functionele aspecten zoals de noodzakelijke hoge beschikbaarheid van het systeem. Alles kan een keer uitvallen: het verpleegoproepsysteem zelf, de wifi, het zorgtoestel, de stroom. Op welke manier is de redundantie op dat moment geregeld? Is er een fall back-scenario waarin bijvoorbeeld een ander netwerk of een noodstroomaggregaat het overneemt? In welke situaties accepteren we het risico dat het verpleegoproepsysteem even niet werkt? Hoe informeren we de verpleegkundigen dat dat het geval is? Want het zorgalarmeringssysteem zou niet mogen uitvallen. Maar als het tóch een keer gebeurt, moet dat direct duidelijk zijn bij de zorgprofessionals, zodat zij hun werkproces erop kunnen aanpassen.

Testen, testen, testen

Wil je zekerheid dat in al deze situaties het systeem doet wat het moet doen, dan zul je moeten testen. En dan niet even snel onder hoge tijdsdruk, want de nieuwbouw moet worden opgeleverd. Maar zo volledig mogelijk. Want je hoeft bij de configuratie van het systeem ergens maar één vinkje niet goed te zetten, of een alarm komt niet aan. Wil je weten hoe Salves dat aanpakt en wat het jouw ziekenhuis oplevert? Lees hier binnenkort de volgende blog ‘Zorgalarmering testen? Dit levert het op’.