1. Werken voor een sterk specialistische organisatie

“Ik startte mijn carrière als business analist, waarbij de opleidingsroute loopt via de rol van tester”, zegt Jarno. “Ik kreeg in die rol van alle processen wat mee en kreeg vervolgens de kans om test coördinator te worden. Het mooie aan het testvak vind ik dat je het project begeleidt tot en met de livegang. Hierbij help je de klant om vertrouwen te hebben in het besluit om software wel of niet te accepteren. Dat betekent ook dat je soms discussie voert. Wat ziet de klant als ‘goed genoeg’? Wat betekent het als er straks honderd issues openstaan? Is dat oké of niet? Deze begeleidende rol binnen testmanagement en test coördinatie is kenmerkend voor het werkveld van Salves. Testen is voor ons geen vraagstuk: het heeft de absolute focus. Salves is geen fullservice partij, maar een grote specialistische organisatie die testen als hoofdtaak heeft. En dat merk je aan alles. Deze focus leidde mij naar een andere belangrijke reden voor mijn keuze voor Salves: de zorgsector.”

2. Succes creëren voor de zorgsector

Een belangrijke reden om van baan te veranderen, was Jarno’s behoefte om de zorgsector beter te maken. Jarno: “Ik heb passie voor de zorg, heb gezien wat de druk is op de sector en wil graag vanuit mijn expertise een bijdrage leveren. Ik wist dat Salves dé testspeler in de zorg is. De link was dus snel gelegd. Omdat de branche nieuw voor mij was, wilde ik echt met de voeten in de klei om de materie te doorgronden. Ik heb kort een mooi programma mogen vormgeven bij het Radboudumc, met een volledig Master Test Plan (MTP). Daar heb ik gemerkt dat testers veel te bieden hebben en de zorg beter kunnen maken. Kwaliteit is binnen de sector een absolute must: als iets niet goed is, kan dat levens in gevaar brengen. Je kunt hier dus als tester op een positieve manier het verschil maken. Deze drive om impact te maken, bracht me bij een uniek project dat mijn kijk op testen en innovatie verder vormde.”

3. Een compleet nieuwe propositie laten slagen

Als testmanager is Jarno nu betrokken bij een groot programma voor Certe. Het medisch diagnostisch centrum voor Noord-Nederland gaat over van vier laboratoriuminformatiesystemen (LIS) naar één. Een belangrijk onderdeel daarvan is de stroomlijning van het testen van externe koppelingen zoals HiX, EPIC en xCare met testautomatisering. Jarno: “Dit zie je nog niet vaak gebeuren in de laboratoriumwereld; het was echt pionierswerk. Het is een hele nieuwe propositie die goed van de grond komt. Het mooie hiervan is dat de klant de waarde inziet en ons steeds meer betrekt in vervolgvraagstukken. Het wordt nu als noodzakelijke werkwijze gezien. Dit geeft ons ook het vertrouwen om het bij andere klanten in te zetten. Zo is het ook van waarde voor Salves zelf, wat mijn vierde reden inluidt.”

4. Mogelijkheden binnen Salves zelf

Een laatste reden voor Jarno om aan de slag te gaan bij Salves, zijn de mogelijkheden die geboden worden. Jarno: “Ik vind voldoende uitdaging binnen Salves. Naast de uitwerking van een nieuwe propositie voor de zorg, is het ontzettend leuk om kennis te delen en je collega’s beter te leren kennen. Zo heb ik twee trainingen gemaakt die binnen het traineeship worden gegeven. Daarnaast heb ik ruim de tijd gekregen om mijn ervaring en netwerk in de zorg op te bouwen. Op deze manier kan ik mijn vijftienjarige ervaring breder inzetten voor Salves Zorg en daarbuiten. Het wederzijdse vertrouwen dat uit dit alles spreekt, betekent veel voor mij.”

Vier op een rij

De combinatie van werken in een gespecialiseerde omgeving, het maken van verschil in de zorgsector, het betrokken zijn bij innovatieve projecten en de mogelijkheden voor persoonlijke groei hebben de verwachtingen van Jarno overtroffen. “Terugkijkend op mijn eerste jaar bij Salves, kan ik zeggen dat de overstap de juiste beslissing is geweest”, zegt hij. “De opgemaakte balans is zeker positief. Ik kijk uit naar wat de toekomst brengt en ben enthousiast om mijn reis binnen Salves voort te zetten. Daarbij is zeker nog plek voor extra reisgenoten! Ik heet graag nieuwe collega’s welkom om samen de zorg beter te maken.”