John is een zeer ervaren testautomatiseerder. Hij zette de eerste stappen al in 1998 bij zijn toenmalige werkgever Logica CMG, met een tool die door dit bedrijf zelf was ontwikkeld. In 2006 trad hij in dienst van Salves als dé testautomatisering-expert in dit bedrijf.

Testen van complexe, niet-webbased applicatie

Het was daarom logisch dat hij in het team zat dat in 2016 een uitdaging aanging: het automatiseren van de regressietesten voor Chipsoft HiX. Deze testen moeten bij iedere update worden uitgevoerd. Enerzijds om te kijken of de processen na de update nog goed verlopen. En anderzijds of alle koppelingen met achterliggende systemen nog goed werken. John vertelt: “In 2016 was de markt voor testautomatisering behoorlijk volwassen geworden. Er waren tientallen tools, waarvan de overgrote meerderheid alleen geschikt was om webapplicaties te testen. Slechts weinig tools waren ook geschikt voor het testen van niet-cloud native applicaties.”

Ziekenhuisbreed systeem met veel koppelingen

Dat werd dan ook relatief weinig gedaan. En zeker niet bij grote, complexe applicaties met heel veel koppelingen naar andere systemen, zoals Chipsoft HiX, vertelt Lilian (Testautomation Engineer). “HiX is een ziekenhuisbreed systeem. Het ondersteunt alle processtappen die ziekenhuizen zetten. Vanaf het moment dat je als patiënt met een doorverwijzing naar binnen loopt totdat je helemaal klaar bent met je behandeling, het gaat allemaal via HiX. Denk aan het plannen van afspraken, aanvragen van onderzoeken, terugontvangen van onderzoekresultaten, het plannen van een operatie, het aanvragen van medicatie. Daarom kent een EPD ook ontzettend veel koppelingen naar achterliggende systemen.”

Testen van updates is tijdrovend en saai werk

Juist omdat het systeem zo breed is en aan alle afdelingen raakt, is het doorvoeren van updates en upgrades een lastig en tijdrovend traject. Want iedere afdeling moet dan capaciteit vrijmaken om de nieuwe software te testen: werken alle koppelingen nog? Loopt een proces nog zoals we het hebben ingericht? Lilian: “Alle ziekenhuizen hebben hier testscripts voor. Voor iedere update voeren ze de testcases handmatig uit. Dat is enorm tijdrovend. Het is bovendien repeterend werk, waar je je hoofd goed bij moet houden.”

Belang van goed testen is groot

Tegelijkertijd is het heel belangrijk werk. Want stel dat door een update de koppeling met de achterliggende systemen die radiologie gebruikt niet goed werkt. Dan kan een arts in het EPD wel een MRI-scan aanvragen. Maar die aanvraag komt nooit door in het RIS en het PACS (de twee belangrijkste systemen waar radiologie mee werkt). Dat betekent dat het onderzoek niet wordt ingepland. Als een arts daar dan achter komt en telefonisch regelt dat die patiënt toch de scan krijgt, worden de resultaten daarvan niet terug gecommuniceerd naar het EPD. Dit is allemaal nog tot daaraan toe bij niet-spoedeisende onderzoeken. Maar als het gaat om een traumapatiënt die wordt binnengebracht op de eerste hulp, kan dit tijdverlies ernstige gevolgen hebben.

Wat levert het ziekenhuizen op?

Wat betekent Testautomatisering-as-a-Service voor ziekenhuizen? Veel, zegt Lilian. “We nemen het vervelende, repetitieve werk weg, zodat zorgpersoneel zich kan richten op datgene waar ze goed in zijn: patiënten diagnosticeren en behandelen. Want het is natuurlijk zonde als zorgverleners hun schaarse tijd moeten besteden aan het testen van een HiX-upgrade.