Esther Pichel, Joost Turkenburg en Yvonne Withagen waren betrokken bij het testen van de implementatie van ChipSoft HiX in Medisch Spectrum Twente (MST). Esther was als testcoördinator in de lead over enkele testsoorten. Ze vertelt: “We werkten onder regie van een projectleider Testen, die een mastertestplan had geschreven en het werk binnen het testteam had verdeeld. Omdat er meer werk was dan het team eigenlijk aan kon, zijn er meerdere Test Consultants bijgekomen, die op verschillende testsoorten zijn ingezet. Er werd een super flexibele houding van ons verwacht en we hebben heel veel verschillende soorten werk verricht.”

Veel verschillende soorten testen

Esther zelf heeft zich vooral beziggehouden met de coördinatie van de conversietest en integrale test. De focus van Yvonne lag op de regressietest. Die was noodzakelijk omdat tijdens de implementatie naar een nieuwe versie van HiX werd overgegaan. Je moet dan controleren of de functionaliteiten die gedurende het project al correct werkend waren ingericht in de vorige versie, ook in de nieuwe versie correct werken. De focus van Joost lag primair op het testen van de koppelingen. Maar zoals gezegd zijn ze alle drie op meerdere terreinen werkzaam geweest.

Nadat het testtraject in een rustiger vaarwater was gekomen, is het team gestart met het opzetten van geautomatiseerd testen. Yvonne was en is hierbij nog steeds de contactpersoon tussen MST en het TestBotteam van Salves, dat bezig is de testen te automatiseren.

Uit alle specialismen en afdelingen iemand betrekken

Omdat een EPD een ziekenhuisbreed systeem is dat alle afdelingen ondersteunt, is er uit alle specialismen en alle mogelijke afdelingen iemand betrokken bij het testen. Joost: “Je hebt te maken met artsen, verpleegkundigen, secretaresses, mensen in het lab. Om snel tot resultaat te komen, moet je je verdiepen in iemands werk. Een anesthesioloog verricht andere werkzaamheden dan een laborant. Ze werken met andere systemen, ze kennen andere workflows. Als testconsultant moet je willen snappen hoe ieders werkproces loopt. Anders kun je ook nooit een goed testscript maken en dat script goed uitvoeren.”

Testen of doorverwijzingen goed lopen

MST, met de hoofdvestiging in Enschede, werkt veel samen met ZGT, het nabijgelegen ziekenhuis met vestigingen in Hengelo en Almelo. Daarom richt MST de HiX-software op dezelfde manier in als ZGT. Op die manier wordt het makkelijker om patiënten over en weer door te verwijzen. Esther: “We moesten daarom testen of het goed loopt als het ZGT een patiënt voor diagnostiek of behandeling doorstuurt naar MST en andersom. Daarin zijn diverse scenario’s mogelijk. Een patiënt uit Almelo wordt bijvoorbeeld geopereerd in Enschede, maar kan voor de nacontroles gewoon bij ZGT in Almelo terecht. Of een patiënt uit Enschede gaat voor diagnostiek naar Hengelo. Bij al die scenario’s moet je testen of de juiste patiëntgegevens op het juiste moment op de juiste locatie aanwezig zijn.”

Snel schakelen

De complexiteit was mede hierdoor in dit project erg groot. Dat vindt Esther juist alleen maar uitdagend. “Omdat het werk zo divers is, moet je flexibel zijn en snel kunnen schakelen. Je weet vooraf niet precies wat er allemaal op je pad komt. Ik vind dat zelf heel leuk. Daarbij komt: je doet dit werk echt ergens voor. Door zo bezig te zijn met zorgprocessen realiseer je je pas hoe afhankelijk ziekenhuizen zijn van ICT en hoe belangrijk het is dat alles goed loopt. Zeker bij kritische situaties waarin onderzoekuitslagen snel beschikbaar moeten zijn omdat er geen tijd te verliezen is bij het starten van de behandeling. Het is heel tof om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Medisch Spectrum Twente is in december 2021 live gegaan met Chipsoft HiX. Ze kiezen ervoor om de testen van updates en upgrades te automatiseren en als dienst af te nemen bij Salves.