Interactie met de business

“Het Oasis project, zoals het portaalproject intern wordt genoemd, splitsen we op per land”, vertelt Mitch. “Zo zijn we net live gegaan in Spanje en focussen we ons nu op de Duitse markt. Ik ben momenteel verantwoordelijk voor het testen van het verzekeringsonderdeel. We starten met het ophalen van informatie bij de business: wat hebben jullie exact nodig? Zo steken verzekeringen in Duitsland anders in elkaar. Waar Spanje maar één type verzekering kent, moet je in Duitsland een wettelijke verzekeringsmaatschappij zijn om een verzekering aan te mogen bieden. Het is interessant om de verschillen te leren kennen en deze op de juiste manier te verwerken. We weten pas echt of alles klopt als we de markt laten testen. Daarom ga ik het gesprek aan met Duitse en Spaanse gebruikers om verbeteringen door te voeren. Dat vind ik tof om te doen, de interactie is erg leuk. Van elk gesprek met de business leer ik meer.”

Functioneel testen en test automation

Mitch vervolgt: “Naast het functionele stuk, het ophalen van feedback bij gebruikers, vind ik test automation erg interessant. Dit omdat bij test automation ook een technisch aspect komt kijken. Ik programmeer en schrijf code binnen het test automation framework Playwright. Alle testers binnen BMW werken hieraan mee; we zijn allemaal eigenaar van de tool. Ik maak zelf regelmatig nieuwe onderdelen voor het portaal, waarbij ik zorg dat deze goed getest zijn en ze ook binnen het framework passen. Ook heb ik veel refinements waarin ik met business analisten spreek over de juiste aanpak. Dat vind ik leuk, omdat je impact kunt maken. Ik heb inspraak op het stuk test automation en kan mijn mening vrij delen. Daarnaast werk ik regelmatig samen met de testers binnen het Oasis project. We komen elke twee weken bij elkaar om vragen te stellen en problemen te bespreken. Omdat ik de enige tester binnen mijn team ben, is het prettig om met hen te kunnen sparren.”

Impact maken met smoke testen

Met deze groep voert Mitch ook smoke testen uit. Hij vertelt: “Met dit type regressietest testen we het hele landschap. Dit doen we voordat de markttest plaatsvindt. Op deze manier kunnen we een release stopzetten als we een critical bug tegenkomen. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de test manager om te beslissen wat te doen. De impact die we hiermee maken, vind ik heel belangrijk. Het komt namelijk best vaak voor dat er iets misgaat. Dit omdat er maar liefst vijftig verschillende omgevingen zijn die samenkomen in het portaal. Ik werk aan de verzekeringsomgeving; het kan zijn dat de facturatieomgeving hier net niet lekker op aansluit. De smoke testen zijn daarom cruciaal voor mijn werk. Zo zorgen we er samen voor dat er uiteindelijk een stabiel portaal live gaat. En dan is het op naar het volgende land!”