Ongeveer vijf jaar geleden begon Salves te pionieren met testautomatisering voor een EPD. “Dat was niet eenvoudig,” legt Test Automation Architect John uit. “De meeste testautomatiseringtools zijn alleen geschikt voor het testen van webapplicaties.”

Een ziekenhuis EPD is geen webbased software. Het aantal tools om het testen van deze applicaties te automatiseren is veel kleiner. “Wij hadden al veel ervaring met de testtool Tosca. We vertrouwden erop dat Tosca het testen van Chipsoft HiX, het meestgebruikte EPD in ons land, kon automatiseren.”

Testscripts opdelen in kleine blokjes

Ondanks de kracht van Tosca viel dat automatiseren niet mee, vertelt John. “Een gemiddeld testscript is 300 regels lang. HiX is een complexe applicatie, opgebouwd uit meerdere technologieën. Daardoor liepen de eerste scripts die we automatiseerden regelmatig vast.” Het punt was, dat als het script vastliep op regel 150 het team niet makkelijk kon analyseren tot waar het proces wel goed verliep. “Het was een chaos, ”vult Test Automation Engineer Lilian aan.

Het eureka-moment kwam toen een van de Salves teamleden opperde het script op te delen in kleine Legoblokjes. “Dan kun je elk blokje apart testen en zie je meteen waar iets vastloopt.” Lilians gezicht verandert in een stralende lach als ze zegt: “Dat was echt een ontzettend goed idee. We hebben blokjes gemaakt, bijvoorbeeld patiënt registreren, patiënt opnemen, onderzoek aanvragen, of medicatie voorschrijven. Het complete proces ontstaat dan door de juiste blokjes aan elkaar te klikken.”

Makkelijke configuratie

Behalve dat je met de Legoblokjes snel ontdekt waar iets vastloopt, heeft deze werkwijze nog een voordeel. “Je kunt de software makkelijk configureren”, geeft John aan: “De basisprocessen in ieder ziekenhuis zijn hetzelfde. Maar elke organisatie richt het net weer anders in. Door te werken met blokjes kunnen wij de testautomatisering helemaal aanpassen aan een specifieke inrichting van HiX. Het maakt de software heel flexibel.”

Lilian Jumpertz en John van Arkelen

Quality Monitor

Salves ontwikkelde ook een Quality Monitor. Dit is een dashboard waarin ziekenhuizen hun updates kunnen plannen en waarmee Salves de testresultaten terugkoppelt. Lilian: “Tosca biedt een dashboard, maar dat is complex. Je hebt testervaring nodig om daar goed mee overweg te kunnen. Dat hebben de gebruikers die testen in ziekenhuizen niet. Dat zijn in de praktijk secretaresses en artsen. Die moeten kijken of de handelingen die zij uitvoeren in het EPD ook na de update nog goed verlopen.”

Eigen maatwerk dashboard voor iedere klant

Het zou bovendien heel duur worden om voor alle mensen die betrokken zijn bij het testen een Tosca-licentie aan te schaffen. Daarom ontwikkelden de Salvessers een eigen dashboard dat de resultaten zo presenteert dat de gebruikers het begrijpen. John: “Via de Quality Monitor koppelen we alle bevindingen terug. 95% gaat natuurlijk gewoon goed, het gaat om de 5% fouten die je vindt.”

Het ziekenhuis bekijkt de resultaten. Is een fout ontstaan door een issue in HiX? Of doordat er in de tussentijd aanpassingen zijn gedaan aan de inrichting in het EPD die nog niet zijn meegenomen in de testscripts? John: “In dat laatste geval schieten ze een support ticket bij ons in en passen wij de testscripts aan. Zo zorgen we ervoor dat de scripts dus altijd up-to-date blijven. En voorkomen we achterstallig onderhoud.”

Nauwe samenwerking met Tricentis

Hoewel Tosca een zeer veelomvattende tool is, moest Tosca nog wel leren om HiX te herkennen, vertelt Lilian. “We werkten op dat gebied nauw samen met leverancier Tricentis. Met hen hadden we veel contact en ontvingen we support. Ook voor Tricentis was dit proces nieuw. Het was een mooie kans te ontdekken hoe de software kon leren omgaan met HiX.”

Elkerliek Ziekenhuis als eerste live

Na ervaring te hebben opgedaan in verschillende ziekenhuizen werd het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond drie jaar geleden de launching customer. “Daar hebben we alle onderwerpen geautomatiseerd die we vooraf samen met het ziekenhuis definieerden. Testautomatisering-as-a-Service draait er nu ziekenhuisbreed. Inmiddels hebben we natuurlijk meer klanten, maar ik ben trots als ik kijk wat we samen met Elkerliek bereikten”, zegt John. “Het klinkt heel makkelijk, de testen voor HiX automatiseren, maar het is heel complex. Er zijn andere partijen geweest die dit ook probeerden, maar die slaagden er niet in om het stabiel te krijgen. Het is tof dat het ons wel lukte.”

Uitbreiding met andere applicaties

Inmiddels is Salves een paar stappen verder. Het team werkt hard aan het uitbreiden van de TestBots met andere applicaties, zoals het labsysteem GLIMS. John: “In een diagnostisch traject werkt het EPD intensief samen met een labsysteem.” Een arts vraagt bijvoorbeeld een bloedonderzoek aan in het EPD. Via een interface wordt dit gecommuniceerd aan GLIMS.

GLIMS plant het onderzoek in en registreert dat het bloed is afgenomen. Vervolgens zorgt het ervoor dat het bloed wordt geanalyseerd en presenteert de uitslag. Tot slot wordt die uitslag via een interface terug gecommuniceerd naar het EPD.

“Wij ontwikkelden inmiddels een bèta versie van een testbot, die de koppeling tussen GLIMS en het EPD automatisch test. Bij het OLVG in Amsterdam doen we nu de eerste ervaring met deze testbot op, zodat we hem straks ook bij andere klanten kunnen inzetten.”

We houden je via deze pagina op de hoogte van de resultaten!